Ervaren en gekwalificeerde beveiligers
Jarenlange ervaring

Vacature: Interim Security Management

Interim security management concludeert naar het tijdelijk opgevolgd van managementfuncties binnen een beveiligingsafdeling van -organisatie. Dit kan zich voordoen wanneer een bestaande beveiligingsmanager met verlof is, vertrekt of om andere redenen afwezig is. Tijdens deze periode wordt een interim security manager ingehuurd om de genomen en verantwoordelijkheden van de afwezige manager over te nemen en de continuïteit van beveiligingsactiviteiten te minimaliseren.

Enkele aspecten van interim security management zijn:

1. Taken en verantwoordelijkheden:
De interim security manager heeft dezelfde taken en verantwoordelijkheden als een reguliere security manager. Dit omvat het beheer van beveiligingspersoneel, het opstellen en implementeren van beveiligingsbeleid, het toezicht op de beveiligingsoperaties, het ondersteboven van de beveiliging en het minimale van de veiligheid van de faciliteiten.

2. Tijdelijke aard:
Tijdelijk beveiligingsbeheer is tijdelijk van aard en kan variëren van enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van de vereisten van de organisatie en de duur van de afwezigheid van de reguliere manager.

3. Ervaring en Expertise:
Een interim security manager wordt vaak ingehuurd op basis van zijn of haar ervaring en expertise in beveiligingsmanagement. Deze persoon moet in staat zijn om snel de leiding te nemen, te begrijpen hoe de beveiligingsafdeling werkt en eventuele uitdagingen om te pakken.

4. Overdracht van verantwoordelijkheden:
Wanneer de reguliere beveiligingsmanager terugkeert of een permanente vervanger wordt gevonden, vindt er een gebruikelijke overdracht van verantwoordelijkheden en kennis plaats tussen de interim manager en de nieuwe/terugkerende manager.

Interim security management kan worden ingeschakeld door beveiligingsbedrijven van organisaties die behoefte hebben aan continuïteit in hun beveiligingsactiviteiten, zelfs wanneer er tijdelijk geen vaste security manager beschikbaar is. Het zorgt ervoor dat de beveiliging van de organisatie niet in gevaar komt tijdens afwezigheid, verlof of andere situaties waarin de reguliere manager niet beschikbaar is.

Waar verwijst dit naar?

Interim security management verwijst naar het tijdelijk leiderschap en beheer van beveiligingsactiviteiten binnen een organisatie door een externe professional voor een beperkte periode. Dit kan zich voordoen om verschillende redenen, zoals:

1. Overgangsperiodes
Bijvoorbeeld wanneer een huidige beveiligingsmanager met verlof is, met pensioen gaat, vertrekt of om andere redenen afwezig is, kan een interim beveiligingsmanager worden ingeschakeld om de functie tijdelijk over te nemen totdat een permanente vervanger wordt gevonden.

2. Specifieke projecten
Als een organisatie een specifiek beveiligingsproject heeft, zoals het herzien van beveiligingsprocedures, geïmplementeerd van nieuwe technologieën, of reageren op een beveiligingsincident, kan een interim security manager worden ingezet om dit project te leiden en uit te voeren.

3. Crisissituaties
Bij ernstige beveiligingsincidenten, zoals een inbraak, datalek, of andere uitgangen, kan een interim security manager snel worden ingeschakeld om de situatie te beheren en passende maatregelen te treffen.

4. Capaciteitsopbouw
Soms kan een organisatie een extra expertise nodig hebben op het gebied van beveiliging voor een beperkte tijd om haar eigen interne team te versterken en op te leiden.

Wat zijn de taken?

De taken van een interim beveiligingsmanager kunnen variëren, maar ze worden vaak herhaald:

Beoordelen en verbeteren van bestaande beveiligingsprocedures en -protocollen
Dit omvat het identificeren van onderliggende punten en het voorstellen van samenvatting om de algemene veiligheid te versterken.

Leiding geven aan beveiligingspersoneel
Indien van toepassing kan de interim manager leiding geven aan het bestaande beveiligingsteam, genomen toewijzen en de dagelijkse activiteiten routinematig.

Samenwerking met interne en externe belanghebbenden
Dit kan medewerkers, onderdelen en externe partners reageren, zoals wetshandhaving van beveiligingsbedrijven.

Budgetbeheer
Als onderdeel van het beveiligingsbeheer kan de interim manager verantwoordelijk zijn voor het beheer van het beveiligingsbudget en het identificeren van kostenbesparende maatregelen.

Training en ontwikkeling
Het bieden van training aan het personeel over beveiligingsprocedures en het bewaken van beveiligingsrisico’s.

Het doel van interim-beveiligingsbeheer is om de continuïteit van beveiligingsactiviteiten te minimaliseren en ervoor te zorgen dat de organisatie veilig blijft, zelfs tijdens tijdelijke overgangsperioden van specifieke uitdagingen

Wat houdt het in?

Interim security management concludeert naar het tijdelijk inzetten van een ervaren en gekwalificeerde beveiligingsmanager of -professional om de leiding over te nemen van de beveiligingsactiviteiten van een organisatie gedurende een bepaalde periode. Dit kan zich om verschillende redenen voordoen, zoals het overbruggen van personeelstekorten, het uitvoeren van specifieke beveiligingsprojecten, het implementeren van nieuwe beveiligingsprotocollen of het verbeteren van de algehele beveiligingsstrategie.

Enkele situaties waarin interim security management nuttig kan zijn:

Tijdelijke vacature
Als een vaste beveiligingsmanager tijdelijk afwezig is vanwege ziekte, zwangerschapsverlof of een andere reden, kan een interim-manager worden ingezet om gedurende die periode de verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Veranderingen in beveiligingsbehoeften
Als een organisatie ingrijpende veranderingen ondergaat, zoals uitbreiding, reorganisatie of overname, kan een interim-manager helpen bij het aanpassen van de beveiligingsstrategie aan de nieuwe behoeften.

Specifieke projecten
Soms hebben organisaties beveiligingsprojecten die tijdelijke expertise nodig hebben, zoals het implementeren van nieuwe technologieën, het opstellen van noodplannen of het uitvoeren van audits.

Deskundig advies
Interim-beveiligingsmanagers kunnen ook dienen als adviseurs voor de organisatie, waarbij hun expertise en delen worden verbeterd om de verbroken beveiliging te verbeteren.

Overgangsperioden
Als een organisatie op zoek is naar een permanente beveiligingsmanager, kan een interim-manager tijdens de overgangsperiode het beveiligingsteam leiden totdat de permanente aanstelling is ingevuld.

Het voordeel van interim-beveiligingsbeheer is dat de snel ervaren professionals beschikbaar zijn om de beveiligingsbehoeften van een organisatie aan te pakken, zonder dat er langdurige aanwervingstrajecten nodig zijn. Deze tijdelijke managers brengen waardevolle kennis en best practices met zich mee en kunnen helpen bij het oplossen van onmiddellijke beveiligingsuitdagingen